EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Bireyler, şefkat ve saygı gördükleri bir toplum içinde başarılı olurlar. Bu yüzden okulumuzda her şey sevgi ve saygıyla başlar. Eğitim sistemimizde, keşfetme ve öğrenme süreci önemli bir yer alır. Bu sistem öğrencilerimizi meraka ve keşfetmeye teşvik eden zengin uyarıcı ortamlar oluşturur ve kreş öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmesini destekler.

"Eğitim, planlı ve sistemli bir süreçtir" bilgisi ışığında okul öncesi çocukların çevre ilişkilerini geliştirmek, öğrenmeye ilgi uyandırmak temel amacımızdır.

Çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak; onları sistemli bir şekilde ilköğretime hazırlamak; Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak bunun yanında insan sevgisi ve mânevi değerlere bağlılığın gelişmesine yardımcı olmak, olumlu alışkanlıklar kazanmak ve olumsuz davranışların düzeltilmesine rehberlik etmek; okul öncesi eğitim konusunda anne-baba ve çevreyi aydınlatıcı çalışmalar yapmaktır.


Bu hedefler ışığında hazırladığımız eğitim programımız, her yaş grubu için uygun içerik ve biçimde uygulanmaktadır. Aylık olarak hazırlanan eğitim programımız haftalığa dönüştürüldükten sonra, her yaş grubuna uygun içerikle, aynı tarzda uygulanır. Bu tarz ezberden çok, yaşayarak öğrenmeyi içermektedir. Konular ve her türlü kavramlar çocuklukla birlikte bir hikaye şekline dönüştürülür ve oynanır. Bu; çocuklara verilen her türlü bilginin kalıcı olmasını sağlar.


Okul öncesi Eğitimde, Çamlıca yayınlarının hazırlamış olduğu her yaş grubuna ait yıllık Eğitim setlerimiz uygulanarak MEB müfredatına uygun olarak birebir Anaokulu eğitimi verilmektedir. Ayrıca Çocuklarımıza “İngilizce” temel bilgiler, Mânevi değerler Eğitimi (K.Kerim-İlmihal-Dualar-âdaplar) ve ahlâk eğitimi ile Bilgisayar destekli Eğitim de verilmektedir.


Bunun yanında Kreşlerimizde çocukların bilgi, beceri  ve kabiliyetlerini geliştirici faaliyetlere de yer verilmekte olup, Resim, Müzik, Drama, Boyama, Kesme ve zeka geliştirici etkinlikler de yapılmaktadır..


 Böylece kurumumuzda eğitim gören bir çocuk, ayrıca Anaokuluna gitmesine gerek kalmadan direkt İlköğretime başlayabilmektedir.


Burada siz anne ve babalara da bir takım sorumluluklar düşmektedir. Çocuğunuzun burada aldığı eğitimi  desteklemeniz ve öğrendiği bilgileri sizlerinde karşılayabilmesi açısından sürekli Öğretmen kadromuzla iletişim içinde olmanız ve yapıcı önerilerde bulunmanız bizleri memnun edecektir.
 Hava Durumu - Kahramanmaraş
K.MARAS