Temel Değerlerimiz

 

Gülderen Kreş ve Gündüz Bakımevi, faaliyetlerini;

    İnsana Saygılı Olmak
    Süreki Öğrenen ve Kendini Geliştiren Olmak
    Güvenilir Olmak
    Sistemli Olmak
    Kararlı Olmak
    Topluma, Tabiata ve Çevreye Katkılı Olmak
    Değişen Eğitim İhtiyaçlarına Hazırlıklı Olmak
    Ölçmek, Değerlendirmek ve Değer Yaratmak
    Dürüst ve Hakkaniyetçi Olmak
    Girişimci ve Yatarıcı Olmak
    İleri Görüşlü Olmak
    Özverili ve Özgüvenli Olmak
    Dosthane, Eşitlikçi ve Hoşgörülü Olmak
    Bilimsel Yaklaşıma Önem Vermek
    Şeffaf ve Objektif Eğitim Anlayışında Olmak
    Eğitmen Eğitimlerine Önem Vermek
    Temiz, Tertipli ve Düzenli Olmak
    Yardımsever Olmak
    Türk Örf ve Adetlerine Bağlı Kalmak
    Saygı ve Sevgi Bilincinin Tam Olması konularına uygun ve çalışmalarını bu temel değerler doğrultusunda sürdürür.

 

Hava Durumu - Kahramanmaraş
K.MARAS